Strona główna

Drużynowy Konkurs Naukowo-Techniczny EKOTECH 2017 to kolejna edycja turnieju promującego odnawialne źródła energii. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.  Jego celem jest promocja wiedzy o odnawialnych źródłach energii wśród młodzieży. Trzyosobowe grupy reprezentujące szkołę będą miały za zadanie zaprojektować oraz skonstruować mały wiatrak oraz wykazać się znajomością podstawowych zagadnień na temat szeroko rozumianej energetyki odnawialnej. Konkurs składa się z dwóch etapów. Etap I polega na przygotowaniu projektu technicznego wiatraka. Spośród zgłoszonych prac, na podstawie liczby przyznanych punktów, wybranych zostanie 15 drużyn, które przedstawią prototypy swoich urządzeń podczas etapu II-go. Odbędzie się on w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN i jest podzielony na dwie części: praktyczną i teoretyczną.

  • Część praktyczna polega na zaprezentowaniu modelu wiatraka opisanego w projekcie technicznym oraz wykonaniu pomiarów mających na celu wyznaczenie mocy skonstruowanych urządzeń.

  • W części teoretycznej Uczestnicy odpowiadają na proste pytania dotyczące energetyki odnawialnej. Poza wykorzystaniem energii wiatrowej, będącej motywem przewodnim konkursu, test zawiera także pytania na temat innych OZE oraz energetyki konwencjonalnej.

 

 

—UWAGA—

W tym roku wprowadzono dwie ważne zmiany!

  1. Wynikiem końcowym jest uzyskana moc średnia z serii pomiarowej pomniejszona o błąd i podzielona przez POWIERZCHNIĘ jaką zakreślają łopatki wiatraka
  2. Test piszą indywidualnie WSZYSCY członkowie (uczniowie) drużyny, a wynikiem jest średnia uzyskanych punktów.

Szczegóły w załączniku 2